Ficus verduidelijkt welke affiches van het verlaagd tarief voor drukwerk kunnen genieten

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In haar beslissing nr. E.T. 98.968 van 13 juni 2002 becommentarieert de fiscus de toepassing van het verlaagd tarief van 6% voor drukwerk. In deze beslissing wordt zonder meer vermeld dat ‘affiches’ als drukwerk worden beschouwd.
Drukwerk dat niet is bestemd voor lectuur in de eigenlijke zin van het woord​ en drukwerk dat bestemd is voor reclamedoeleinden zijn van het verlaagd tarief uitgesloten.
In een bijkomende beslissing verduidelijkt de fiscus nu welke affiches van het verlaagd tarief kunnen genieten: de affiches afgedrukt op gewoon papier en uitgegeven om te worden aangeplakt met het oog op de tijdelijke mededeling van een bericht aan het publiek, zoals inzonderheid:

​affiches waarin campagne wordt gevoerd door instellingen of organisaties die geen winst beogen en die doeleinden van humanitaire, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, staatsburgerlijke, filantropische, politieke, mutualistische, syndicale of patronale aard nastreven (bv.: affiches voor humanitaire acties);
notariële affiches;
affiches die een culturele, sociale, sportieve manifestatie of een folkloristische stoet of dergelijke aankondigen.

Affiches voor het maken van reclame voor manifestaties met handelsoogmerk zoals handelsbeurzen, -salons, markten enz., worden beschouwd als reclamedrukwerk dat onderworpen is aan het normale btw-tarief van 21%.
Evenmin kunnen posters gedrukt voor privégebruik, zoals versiering van een lokaal, en andere gelijkaardige reproducties (foto’s, oude reclame of tekeningen) van het verlaagd tarief genieten, ook al zou op de poster een tekst gedrukt zijn, zoals een gedachte, een spreuk, een tekstballon, enz.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 127.539, 16 juni 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?