Fictiebepaling persoonsvoortzetting bij overdracht artikel 11 Wbtw is geen reden om btw op gebouw dat aan de overnemer wordt verhuurd niet te moeten herzien

Gepubliceerd op 17 mei 2018

Volgens het Hof van Cassatie volgt uit de artikelen 9,10 en 11 Wbtw niet dat bij een overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, de wettelijke fictie van de voortzetting, door de overnemer, van de persoon van de overdrager zich zou uitstrekken tot goederen en of diensten die niet begrepen zijn in de overgedragen algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling.
Het Hof van Cassatie vernietigt hiermee een uitspraak van het Hof van Beroep te Luik dat geoordeeld had dat omwille van die fictiebepaling van de persoonsvoortzetting, een natuurlijke persoon btw-plichtige geen herziening moest doorvoeren van de btw die hij had afgetrokken op de oprichting van een onroerend goed, dat geen deel uitmaakte van de overdracht van de eenmanszaak naar een nieuw opgerichte vennootschap en door de overdrager na de overdracht verhuurd werd aan de overnemer.

Cassatie, 24 november 2017, rolnr. c.14.0578.F​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?