Europese Raad keurt btw-regels voor vouchers goed

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De Raad heeft een aangepast voorstel van richtlijn aangenomen mbt de btw-regeling voor vouchers. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘single-purpose’ en ‘mutli-purpose’ vouchers.
Single-purpose voucher
Dit is een voucher waarbij de plaats van de goederenlevering of dienstverrichting waarop de voucher betrekking heeft, alsmede het bedrag van de over die goederen of diensten verschuldigde btw, gekend zijn op het tijdstip van uitgifte van de voucher.
Telkens een btw-plichtige in zijn eigen naam een enkelvoudige voucher verkoopt, wordt hij geacht de goederen of de diensten waarop de voucher betrekking heeft, te hebben geleverd of verricht. De effectieve levering of dienstverrichting in ruil voor de voucher, is niet aan btw onderworpen.
Multi-purpose​ voucher ​
Dit zijn alle vouchers met uitzondering van de vouchers voor enkelvoudig gebruik.
De verkoop van deze vouchers is niet aan de btw onderworpen, enkel de effectieve levering of dienstverrichting zal desgevallend aan de btw onderworpen worden.
Vanaf wanneer?
Deze nieuwe regels treden in werking vanaf 1/1/2019. De lidstaten hebben tot 31 december 2018 om deze nieuwe regels om te zetten in hun nationale wetgeving. De nieuwe regels zullen dus enkel van toepassing zijn op vouchers uitgegeven na 31 december 2018.
Consilium, Persmededeling 385/16, 27 juni 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?