Esthetische ingrepen tijdelijk toch nog vrijgesteld van btw

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn de door artsen verrichte louter esthetische ingrepen die niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen zijn, of geen tegemoetkoming kunnen krijgen indien ze er toch in opgenomen zijn, niet langer vrijgesteld van btw​.
Hetzelfde geldt voor de ziekenhuisverzorging die verband houdt met voormelde ingrepen en behandelingen.
Aangezien de wet pas op 30 december 2015 werd gepubliceerd en er nog gewacht wordt op een administratieve commentaar, aanvaardt de fiscus dat de artsen en ziekenhuizen die nog geen btw-nummer hebben, voor deze activiteiten hun btw-nummer kunnen aanvragen tot en met 31 maart 2016. Uiteraard kunnen zij ook indien de voorwaarden vervuld zijn voor deze activiteiten de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen toepassen.
Bovendien zou de fiscus, maar er is hierover nog geen officiële publicatie beschikbaar, in een overgangsregeling​ voor de toepassing van de btw-vrijstelling voorzien. Zo zullen artsen en ziekenhuizen de met btw te belasten esthetische ingrepen en behandelingen kunnen blijven vrijstellen tot 30 juni 2016, op voorwaarde dat:

er uiterlijk op 29 februari 2016 met de patiënt een overeenkomst wordt gesloten om de ingreep/behandeling te verrichten op een welbepaalde datum;
de ingreep/behandeling effectief wordt uitgevoerd tegen uiterlijk 30 juni 2016.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?