Escape rooms: kan ook 21% ipv 6% zijn

Gepubliceerd op 23 augustus 2017

Een escape room is een spel waarbij een groep mensen (vrienden/familie/collega’s) binnen een bepaalde tijd probeert te ontsnappen uit een fysieke kamer door het zoeken van sleutels, het oplossen van raadsels en puzzels, het breken van codes, enz.
De fiscus aanvaardt dat de toegangsgelden voor dergelijke escape rooms in principe aan 6% btw onderworpen zijn, zolang de exploitant zich beperkt tot enkel het verlenen van toegang tot die inrichting. Dat is nog steeds het geval wanneer de exploitant voor aanvang van het spel, zonder prijssupplement, het concept van de game, de spelregels en de veiligheidsinstructies aan de deelnemers uitlegt. Hetzelfde geldt voor het bijsturen van de deelnemers die inadequaat gebruik maken van de infrastructuur.
Als de exploitant van de escape room gedurende de ganse tijd of een deel van het spel richtlijnen, raadgevingen en dergelijke aan de deelnemers verstrekt, dan gaat de handeling volgens de fiscus verder dan het verlenen van toegang tot en het gebruik van de inrichting en de daarbij noodzakelijke handelingen. In dergelijk geval is dan ook het tarief van 21% van toepassing omdat de exploitant zelf actief deelneemt aan het spel.
 
 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?