Emissiegarantie bij uitgifte van aandelen is van btw vrijgestelde handelingen

Gepubliceerd op 23 oktober 2016

Wanneer een kredietinstelling een emissiegarantie stelt waarbij zij tegen een door de klant, die zinnens is aandelen uit te geven, te betalen vergoeding ertoe verbindt om die aandelen te verwerven waarop tijdens de intekenperiode niet wordt ingetekend, is een handeling inzake waardepapieren die van de btw is vrijgesteld (artikel 135, 1, f) van de Btw-richtlijn; artikel 44, § 3, 10° Wbtw). De vrijstelling laten afhangen van de situatie of er al dan niet aandelen zullen moeten worden gekocht door diegene die de emissiegarantie tegen vergoeding heeft gesteld, is volgens het Hof in strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit, waarop het door de Btw-Richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke btw-stelsel met name is gebaseerd en dat zich ertegen verzet dat ondernemers die dezelfde handelingen verrichten, verschillend worden behandeld ter zake van de btw-heffing.
Bron: www.curia.eu, C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken, 10 maart 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?