Duitsland schaft opsplitsing van IC-levering in overbrenging en lokale levering af

Gepubliceerd op 17 mei 2018

In principe aanvaarden de lidstaten dat als bij een vrijgestelde intracommunautaire levering het vervoer wordt verricht door of voor rekening van de leverancier, de IC-levering wordt opgesplitst in eerst een intracommunautaire overbrenging door de leverancier die vervolgens in de lidstaat van aankomst een lokale levering verricht (klik hier voor meer info). Op die manier hoeft hij op zijn IC-listing in de lidstaat van vertrek enkel zijn btw-nummer van de lidstaat van aankomst te vermelden ipv de individuele btw-nummers van al zijn btw-plichtige afnemers.
 
In het verleden beperkt Duitsland deze tolerantie reeds tot de situatie waarbij de leverancier het vervoer met eigen vervoermiddelen doet, en dus niet meer wanneer hij een beroep doet op een derde transporteur (klik hier voor meer info).
 
Volgens een nieuw bericht van de Duits fiscus zal die tolerantie nu volledig verdwijnen. Dus ook als de leverancier met zijn eigen vervoermiddelen de goederen die hij verkoopt aan btw-plichtigen vanuit een andere lidstaat dan Duitsland vervoert naar Duitsland, dan mag hij die vrijgestelde IC-levering niet langer opsplitsten in een overbrenging naar Duitsland gevolgd door een aldaar verrichte lokale levering. Het gevolg is dus dat de leverancier dergelijke verkopen in zijn IC-listing in de lidstaat van vertrek geïndividualiseerd per btw-nummer van elke afnemer zal moeten aangeven.
 
 
Bundesministerium der Finanzen, 23 april 2018​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?