DRM TEAM : een nieuw team ten dienste van schuldenaars van onder meer btw

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe dienst met de naam DRM (Debt Relationship Management) opgericht binnen het Inningscentrum van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.
Deze dienst vervangt de regionale belcellen die belast waren met de telefonische contacten met de schuldenaars. De missie van de medewerkers van het DRM Team: voornamelijk per telefoon contact opnemen met de schuldenaars (Belgische en buitenlandse) van bedrijfsvoorheffing en/of btw.
Het doel is om een snelle betaling te verkrijgen van zoveel mogelijk eisbare schulden. Dat zijn schulden waarvan we de directe betaling kunnen eisen. Dankzij deze dienst kan de aanrekening van boetes of nalatigheidsintresten en het opzetten van dure invorderingsprocedures vermeden worden.
Op deze manier verbeteren we onze dienstverlening, door persoonlijk contact met de schuldenaars.
www.financiën.belgium.be


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?