Drempel vrijstellingsregeling kleine ondernemingen naar € 25.000?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De ministerraad keurde een KMO-plan goed waarin verschillende fiscale maatregelen opgenomen zijn. Dit plan stelt 40 concrete maatregelen voor om de KMO’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Eén van deze maatregelen is het verhogen van de vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen van € 15.000 naar € 25.000.
Een technische werkgroep zal dit voorstel ontwikkelen en concretiseren, rekening houdend met de budgettaire aspecten en de administratieve haalbaarheid.
Persbericht ministerraad


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?