Drempel vrijstelling kleine onderneming blijft voorlopig 5.580 euro

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De verhoging naar 25.000 euro van de vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen wordt voorlopig niet doorgevoerd. Staatssecretaris Bogaert had nochtans op 26 maart aangekondigd dat de verhoging zou ingaan per 1 juli 2013. Maar Staatssecretaris Bogaert bekent nu een verouderde versie van het antwoord van de minister te hebben voorgelezen in de Kamercommissie Financiën.
 
Volgens de staatssecretaris is 1 juli 2013 niet meer haalbaar om al het wetgevend werk klaar te krijgen en de betrokken btw-plichtigen te informeren. De echte reden is dat er binnen de regering geen akkoord kon worden bereikt omwille van de budgettaire impact van de voorgestelde drempelverhoging.
 
Het zou wel de bedoeling zijn deze drempelverhoging per 1 januari 2014 door te voeren, maar zekerheid is er op dit moment niet want het is en blijft een maatregel die de Staat geld zal kosten.
 
Kamercommissie Financiën, Vraag nr. 17087, T. Veys, 17 april 2013


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?