Drempel voor intracommunautaire kwartaalopgave verlaagd naar 50.000 euro

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In het fameuze VAT-package (in werking vanaf 2010) is eveneens voorzien dat btw-plichtigen gehouden zijn tot het maandelijks indienen van hun intracommunautaire opgave indien zij in één of meerdere van de vier voorgaande kwartalen voor méér dan 50.000 euro aan vrijgestelde intracommunautair goederenleveringen en overbrengingen verrichten.
Bij de invoering van de VAT-package werd op vraag van enkele lidstaten de drempel van 50.000 euro verhoogd naar 100.000 euro. Maar deze verhoging was slechts tijdelijk en liep tot 31 december 2011.
Dat betekent dat btw-plichtigen die in één of meerdere van de vier kwartalen van 2011 voor méér dan 50.000 euro vrijgestelde intracommunautaire goederenleveringen en overbrengingen hebben verricht, vanaf het aangiftetijdvak januari 2012 hun intracommunautaire opgave maandelijks moeten indienen. In dit geval zal dus tegen 20 februari 2012 de eerste maandelijkse IC-opgave (die van januari 2012) moeten worden ingediend.
Wanneer gedurende vier opeenvolgende kwartalen de drempel van 50.000 euro per kwartaal niet werd overschreden, zullen intracommunautaire kwartaalopgaven ingediend mogen worden.
Btw-plichtigen die hun intracommunautaire opgave per kwartaal mogen indienen, kunnen ervoor kiezen deze opgave toch maandelijks in te dienen. Deze keuze geldt dan voor een periode van minstens 12 maanden.
De omzet van de intracommunautaire diensten wordt niet meegerekend in de drempelberekening van 50.000 euro.
Overschrijdt men pas in één van de kwartalen van 2012 de drempel van 50.000 euro, dan zal men vanaf de maand die volgt op het kwartaal waarin de drempel werd overschreden, gehouden zijn tot het indienen van een maandelijkse intracommunautaire opgave.
Btw-plichtigen die maandelijkse btw-aangiften indienen, zijn steeds gehouden tot de maandelijkse intracommunautaire opgave.
Indien voor de betreffende maand of kwartaal geen handelingen werden verricht die in de intracommunautaire opgave moeten worden aangegeven, moet deze opgave niet worden ingediend (geen nihil-opgave).
Landbouwondernemingen onderworpen aan de bijzondere regeling die geen periodieke btw-aangiften indienen, blijven hun intracommunautaire opgave jaarlijks indienen.
Beslissing nr. E.T. 117.215/5 van 9 januari 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?