Door artikel 44 Wbtw vrijgestelde handelingen mogen opgenomen worden in jaarlijkse klantenlisting

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In principe moeten btw-plichtigen enkel de handelingen waarvoor de uitreiking van een factuur verplicht is, opnemen in de jaarlijkse klantenlisting.
Voor handelingen die vrijgesteld zijn van btw door artikel 44 Wbtw, zoals een reeks van financiële diensten, geldt deze factureringsverplichting niet​. Bijgevolg dienen deze handelingen niet opgenomen te worden in de jaarlijkse klantenlisting.
De fiscus aanvaardt dat de door artikel 44 Wbtw vrijgestelde handelingen toch verder in de klantenlisting vermeld mogen worden.
Voor betalings- en ontvangstverrichtingen, met inbegrip van bemiddeling, maar de invordering van schuldvorderingen uitgezonderd, en waarvoor de dienstverrichter geopteerd heeft voor de belastingheffing, geldt dat deze evenmin moeten opgenomen worden in de jaarlijkse klantenlisting. Uiteraard mogen deze handelingen ook verder vermeld worden in de klantenlisting.​
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 128.477, 15 juni 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?