Dieetbehandelingen zijn nu vrijgesteld als gezinsvoorlichting

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De prestaties van zelfstandige diëtisten die niet over de titel van doctor in de geneeskunde beschikken zijn in principe aan de btw onderworpen.
Volgens de beslissing nr. E.T. 127.206 van 18 december 2014 zijn de prestaties verricht door erkende diëtisten echter van btw vrijgesteld voor zover de door hen verstrekte diensten opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bv. diëtische behandelingen van diabetici en van diabetici en patiënten met nierinsufficiëntie en de prestaties van diëtisten die die diabetespatiënten in een zorgtraject begeleiden), en ongeacht het aantal door het RIZIV terugbetaalde behandelingen.
De minister aanvaardt nu bij wijze van tolerantie dat andere dieetbehandelingen – al dan niet voorgeschreve​n door een arts – die erkende diëtisten verstrekken eveneens van de btw worden vrijgesteld, en dit onder de noemer ‘gezinsvoorlichting’ zoals bedoeld in artikel 44, § 2, 5° Wbtw.
Op de vraag of er juridisch voldoende draagkracht is voor deze tolerantie, geeft de minister geen antwoord.
Vraag nr. 7720 dd. 12/01/2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?