DETAX: nieuwe onderneming erkend voor elektronisch visum vrijstelling uitvoer in reizigersbagage

Gepubliceerd op 17 maart 2024

Artikel 39, § 1, 4° Wbtw stelt vrij van btw: de leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond.


Vrijstelling uitvoer in reizigersbagage

Deze vrijstelling is gekoppeld aan het vervuld zijn van de volgende voorwaarden:

 • de levering van goederen moet betrekking hebben op goederen die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden;
 • het moet gaan om een levering van goederen aan een reiziger die niet in de Gemeenschap is gevestigd en die de goederen in België in bezit neemt (die levering zou bovendien in België belastbaar zijn als de goederen niet zouden uitgevoerd worden);
 • de aankoop moet vreemd zijn aan elk handels- of beroepskarakter;
 • de globale waarde van de goederen, btw inbegrepen, moet per factuur hoger zijn dan 125 euro;
 • de goederen moeten door de koper in zijn/haar persoonlijke bagage worden uitgevoerd naar een plaats buiten de gemeenschap en dit uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvindt;
 • de verkoper moet de echtheid van de uitvoer van de goederen aantonen door middel van een factuur bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap.

Wat die laatste voorwaarde betreft kan de minister van Financiën of zijn afgevaardigde, onder de door hem bepaalde voorwaarden, toelaten de factuur te vervangen door een als zodanig geldend stuk. Dat is het geval voor de verkopen aan particulieren waar ingevolge het artikel 1 van het KB nr. 1 geen factuur moet worden uitgereikt.


Nieuwe elektronische procedure – DETAX

De fiscus heeft met zijn circulaire nr. 2020/C/87 dd. 29 juni 2020 een nieuwe procedure ingesteld om op elektronische wijze de werkelijkheid van de uitvoer van de goederen te valideren, meer bepaald via de elektronische toepassing ‘DETAX’ (beheerd door de Administratie van de Douane en Accijnzen). Die procedure is vooralsnog niet verplicht, dus de hiervoor omschreven procedures kunnen toegepast blijven worden. Het is blijkbaar wel de bedoeling dat in de toekomst de DETAX-applicatie de enige procedure zal worden voor deze vrijstelling, nadat verschillende fases zijn uitgerold.

Sinds 30 juni 2020 is de eerste fase in werking getreden waarin het toepassingsgebied van de elektronische validatie beperkt blijft tot:

 • de ondernemingen die in het kader van de btw-vrijstelling voorzien door artikel 39, § 1, 4° Wbtw actief zijn op het gebied van de terugbetaling van de btw aan reizigers en daarvoor door de fiscus zijn erkend, met name:
  • Airvat LTD, GB 312092250;
  • Arimar SPRLU BE 0463171931 – Departax (ook erkend voor reizigerscheque);
  • Diplomatic Card Services Belgium BVBA BE 0650962941 – Diplomatic Card Company;
  • Four Retailers International BV NL 807696559B01 – Easy Tax Free (ook erkend voor reizigerscheque);
  • Global Blue Belgium NV BE 0432612575 – Global Blue (ook erkend voor reizigerscheque);
  • Inovat Ltd GB 336805003 – Inovat;
  • Nuvoni BV BE 0780735578;
  • Pie Systems IVS DK 39877848 – Pie Systems;
  • Planet Payment Belgium SA BE 0466093314 – Planet (voorheen gekend en erkend voor reizigerscheque onder Premier Tax Free);
  • Red All Belgium SPRL BE 0889623127 – Red All Belgium;
  • Refundit BVBA BE 0699776014 – Refundit;
  • Revenir SAS, FR 89900917725;
  • Skiptax SAS FR 0843174921 – Skiptax;
  • Stamp BV NL 858006741B01 – Stampit.co;
  • Taxeroo B.V. BE 0768565543 – Taxeroo;
  • Vatcat Ltd GB 25008064 – Wevat;
  • VATfree NL BV NL 818048025B01 – vatfree.com;
  • Woonivers Belgium SRL BE 0765791937 – Woonivers;
  • Zapptax SA BE 0670776774  Zapptax.
 • en de leveringen van goederen die plaatsvinden in België en vanuit een van de volgende Belgische douanekantoren van uitgang worden uitgevoerd buiten de Gemeenschap:
  • Antwerp Airport (Deurne Luchthaven);
  • Oostende Luchthaven;
  • Zeebrugge Bewaking: Cruiseterminal + Ferries;
  • Wevelgem Luchthaven;
  • Aéroport Zaventem:
   • Controle DA 3 Zaventem (passagiersteam);
   • Controle 1lijn Leuven;
   • Operaties Backoffice Namaak Leuven;
   • Controle DA 1 Zaventem;
   • Controle DA 3 Zaventem;
  • Aéroport Gosselies;
  • Aéroport Bierset;
  • Contrôle da1 Bierset;
  • Station Brussel-Zuid

In zijn bijwerking dd. 14.09.2023 laat de fiscus weten dat aan de lijst van ondernemingen die erkend zijn, de volgende onderneming wordt toegevoegd: Innova Taxfree Belgium SPRL BE0506980396.


Fisconetplus, circulaire 2020/C/87, bijwerking 28 februari 2024


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?