Definitieve regeling voorschotfacturen wordt niet verplicht

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In een nieuwe beslissing (nr. E.T. 128.109 van 17 april 2015) laat de administratie weten dat btw-plichtigen niet gehouden zullen zijn de definitieve regeling inzake de opeisbaarheid van btw met betrekking tot voorschotfacturen toe te passen.
In plaats van deze definitieve regeling (beslissing nr. E.T. 126.003 van 7 oktober 2014), mogen btw-plichtigen de overgangsregeling van 2013-2014 blijven toepassen (beslissingen nrs. E.T. 123.563 van 19 december 2012 enE.T. 124.705 van 22 november 2013), en dit tot een nieuwe wetswijziging met betrekking tot de opeisbaarheid van de btw is doorgevoerd.
Door de beslissing over de definitieve regeling niet in te trekken, is het nu onduidelijk of wanneer de leverancier de overgangsregeling 2013-2014 toepast, de klant zelf nog kan kiezen welke regeling hij toepast.
Voorbeeld: als de leverancier een voorschotfactuur uitreikt onder de overgangsregeling met de vermelding: “Toepassing van de wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot.”, moet de klant dan wachten om de btw af te trekken tot hij de factuur betaald heeft, of mag hij de btw al onmiddellijk aftrekken en toepassing maken van de fameuze window-periode (afgetrokken btw terug storten indien de voorschotfactuur niet is betaald en de prestatie niet is verricht bij het verstrijken van de derde maand volgend op de maand waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt)?
Bovendien moet de leverancier in dit geval geen tweede stuk uitreiken ingevolge het ontvangen van de betaling. Maar wanneer die voorschotfactuur meer dan 7 dagen vóór het belastbare feit (de levering of dienstverrichting) werd uitgereikt, en geen vermoedelijke datum van opeisbaarheid vermeldt, is die voorschotfactuur dan voor de fiscus voldoende opdat de klant zijn recht op aftrek zou kunnen uitoefenen? Voor de definitieve regeling (waar de klant toepassing van maakt) is die voorschotfactuur immers geen definitieve factuur.
Hopelijk moeten we niet te lang wachten op de ‘nieuwe’ wettelijke regeling.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?