Decembervoorschot uiterlijk op 24 december betalen

Gepubliceerd op 15 december 2019

Net zoals maandaangevers, moeten ook kwartaalaangevers sinds 2017 een decembervoorschot betalen.
Het bedrag van dit voorschot kan je op twee wijzen berekenen:

ofwel op basis van de aangifte van de maand november of het derde kwartaal 2019:

vertoont die aangifte een saldo in het rooster 71, dan betaal je tegen 24 december 2019 dit bedrag als decembervoorschot en neem je niets op in het rooster 91 van de aangifte van de maand december of het vierde kwartaal (in te dienen uiterlijk 20.01.2020);
vertoont die aangifte een nulsaldo of een saldo in het rooster 72, dan hoef je geen voorschot te betalen en neem je niets op in het rooster 91 van de aangifte van de maand december of het vierde kwartaal (in te dienen uiterlijk 20.01.2020);

ofwel bereken je de werkelijk verschuldigde btw (de opeisbare btw, verminderd met de btw waarvoor het recht op aftrek geldig kan worden uitgeoefend, voor de periode van 1 december tot 20 december 2019 voor maandaangevers en voor de periode van 1 oktober tot 20 december 2019 voor kwartaalaangevers):

blijkt uit die berekening een verschuldigd btw-bedrag, dan betaal je tegen 24 december 2019 dit bedrag als decembervoorschot en neem je dit bedrag op in het rooster 91 van de aangifte van de maand december of het vierde kwartaal (in te dienen uiterlijk 20.01.2020);
blijkt uit die berekening een btw-tegoed, dan hoef je geen voorschot te betalen en neem je het bedrag 0,00 op in het rooster 91 van de aangifte van de maand december of het vierde kwartaal (in te dienen uiterlijk 20.01.2020).

Ook forfaitair belaste btw-plichtigen zijn gehouden tot het betalen van een decembervoorschot op basis van dezelfde regels.
 
Heb je nog een niet teruggevraagd btw-tegoed op je btw-rekening-courant, dan mag je het te betalen decembervoorschot met dit tegoed verminderen.
Dien je kwartaalaangiftes in en heb je je btw-activiteit pas in de loop van het vierde kwartaal 2019 aangevangen, dan moet je geen decembervoorschot betalen en neem je niets op in het rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal (in te dienen uiterlijk 20.01.2020). Hetzelfde geldt naar analogie voor maandaangevers die hun activiteit pas in december 2019 gestart zijn.
Heb je in bepaalde dossiers hierover nog verdere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?