Deadline nadert voor aanvraag teruggaaf buitenlandse btw

Gepubliceerd op 4 september 2018

Btw-plichtigen met recht op aftrek die in het kader van hun economische activiteit kosten oplopen waarover btw van een andere lidstaat verschuldigd is, kunnen via de VatRefund applicatie op Intervat deze btw terugvragen. Voor deze btw van het jaar 2017, moet die elektronische aanvraag uiterlijk op 30 september 2018 gebeuren.
Omdat de aanvraag voor teruggaaf onder meer de datum en het nummer van de factuur of het invoerdocument moet bevatten (artikel 8 van richtlijn 2008/9 dd. 12.02.2008), kan niet gegarandeerd worden dat een andere lidstaat de teruggaaf zal toestaan op basis van bonnetjes, kastickets, enzovoort.
Let ook op deze deadline als u buitenlandse klanten hebt die teruggaaf willen vragen van Belgische btw. Zo weigerde een rechtbank de teruggaaf van Belgische btw aan een Duitse btw-plichtige omdat die het teruggaafverzoek pas had ingediend nadat de deadline van 30 september van het volgende jaar was verstreken (Rb. Brussel dd. 26.10.2017).


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?