Dan toch retroactief 6% van toepassing voor escape rooms

Gepubliceerd op 29 oktober 2018

De fiscus wijzigt zijn standpunt met betrekking tot het btw-tarief dat van toepassing is op escape rooms. Eerder kondigde hij aan dat de deelname aan zo’n ontsnappingsspel onderworpen is aan 21% btw als de exploitant gedurende bijna de volledige tijd het spelverloop nauwgezet opvolgt en zo nodig actief tussenkomt (circulaire nr. 80 dd. 07.12.2017).
In een nieuwe circulaire trekt de fiscus dit standpunt retroactief in en stelt dat de vergoeding voor de deelname aan een ontsnappingsspel voor het geheel onderworpen is aan het btw-tarief van 6 % (rubriek XXVIII van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20).
De fiscus erkent ook dat de exploitanten van ontsnappingspellen recht hebben op teruggave van de btw die ze omwille van het oude standpunt te veel hebben afgedragen. Hij vermeldt er niet bij of de exploitant, om die teruggave te kunnen krijgen, die teveel ontvangen btw ook aan zijn klanten moet terugbetalen. In het verleden gebruikte de fiscus dit argument reeds in verschillende dossiers om de teruggaaf te weigeren aan exploitanten van sauna’s die ook op basis van een verkeerd administratief standpunt 21% i.p.v. 6% btw hadden afgedragen. 
Dat er in hoofde van de btw-plichtige​ geen onrechtmatige verrijking mag zijn, staat nog steeds in de btw-handleiding, onder randnummer 549: “De btw-plichtige moet, in principe, kunnen bewijzen dat hij de ten onrechte in rekening gebrachte belasting aan zijn afnemer heeft terugbetaald.”.
De circulaire stelt nog dat dit nieuwe standpunt van toepassing is op zowel lopende en toekomstige geschillen.

Fisconet, circulaire nr. 119, 26 oktober 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?