Dan toch optiestelsel voor btw op onroerende verhuur vanaf 1 oktober 2018?

Gepubliceerd op 26 maart 2018

TIjdens de begrotingscontrole van maart 2018 heeft de regering beslist om met ingang van 1 oktober 2018 een optiestelsel in te voeren om de verhuur van onroerend goed voor professioneel gebruik aan btw te kunnen onderwerpen. Door deze optie toe te passen, zal de verhuurder de van de oprichting of verbouwing geheven btw kunnen recuperenen.
Het is momenteel nog afwachten of de regering deze optieregeling alleen zal invoeren voor nieuwe gebouwen, dan wel ook voor de reeds bestaande gebouwen, en of er nog andere overgangsmaatregelen uitgewerkt zullen worden om de impact van deze maatregel op de begroting te minimaliseren. Dergelijke optieregeling werd eerder al aangekondigd door Minister Van Overtveldt, maar sneuvelde uiteindelijk afgelopen herfst omdat de impact op de begroting op een 400 miljoen euro werd geraamd. Volgens berichten die wij ontvangen hebben, zou de optieregeling deze keer slechts 20 miljoen euro kosten aan de begroting. Dus het laat vermoeden dat de optieregeling waarschijnlijk toch wel bepaalde beperkingen zal hebben. En dan is het maar de vraag wat de Raad van State van het wetsontwerp zal vinden en eventueel ook het Grondwettelijk Hof of de Raad van State. Die twee laatste hebben recent toch wel al enkele belangrijke wijzigingen aan de btw-regeling nietig verklaard, zoals de btw-heffing op elektronische kans- en geldspelen en de 10%-regel voor het gebruik van een GKS. Ook heeft het Grondwettelijk Hof twijfel omtrent de gewijzigde btw-vrijstelling voor paramedische beroepen met een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie tot gevolg.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?