COVID-19-steunmaatregelen inzake btw voor het derde kwartaal 2021

Gepubliceerd op 30 juli 2021

In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2021 is de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd.
Inzake btw gaat het om:

verlenging tot 30 september 2021 van de tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor mondmaskers en hydroalcoholische handgels (aanpassing artikel 1ter KB 20);
verlaging van de nalatigheidsinteresten verschuldigd voor de maanden juli, augustus en september 2021: 4% i.p.v. 9,6% per jaar.

B.S. 29 juli 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?