Concessie uitbating cafetarie met btw gelet op verschillende opgelegde expoitatievoorwaarden

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Een AGB gaat de uitbating van de cafetaria van een sportinfrastructuur uitbesteden aan een derde. Gelet dat in de exploitatieovereenkomst diverse verplichtingen worden opgelegde aan de uitbater, moet de overeenkomst tussen het AGB en de uitbater beschouwd worden als het verlenen van een recht tot uitoefening van een beroepsactiviteit en niet als een vrijgestelde onroerende verhuur.
 
De subsidies hebben geen impact op de aftrek aangezien het algemene werkingstoelagen betreft en het AGB geen handelingen verricht die buiten de toepassing van de btw-wetgeving vallen.
 
Voorafgaande beslissing nr. 2011.132 van 23 augustus 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?