Commissies voor weddenschappen dan toch vrijgesteld van btw

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In een nieuwe beslissing wijzigt de btw-administratie haar standpunt met betrekking tot de btw-regeling van toepassing op toegekende commissies voor het afsluiten van weddenschappen.
Tot nu toe stelde de fiscus steeds dat weddenschapskantoren voor het aangaan van weddenschappen, handelden in naam en voor rekening van de organisator van de weddenschappen. Bijgevolg dienden deze kantoren btw af te dragen op de commissies die hen werden toegekend door de organisatoren.
Nu stelt de fiscus echter dat in principe het weddenschapskantoor (F2 vergunninghouder) in eigen naam handelt maar voor rekening van de organisator (F1 vergunninghouder), en dus optreedt als commissionair. Hierdoor wordt het kantoor geacht zelf de weddenschapsdienst te hebben verricht en zijn de hiervoor toegekende commissies van btw vrijgesteld door artikel 44, § 3, 13° Wbtw.
Deze beslissing heeft onder meer tot gevolg dat uitbaters van krantenwinkels (en andere tussenpersonen) die ook weddenschappen aanbieden die door een derde georganiseerd worden, geen btw meer verschuldigd zijn over de door hen in dit kader ontvangen commissies.
De beslissing zelf gaat niet verder in op de gevolgen van dit nieuw standpunt, zoals:

wat met de btw die in het verleden toch werd afgedragen over deze commissies (ongeacht of er gebruik werd gemaakt van de regeling self-billing met verlegging van heffing – systeem waarbij de organisator zelf de verschuldigde btw aan de Staat betaalt en enkel het nettobedrag aan de krantenwinkel doorstort);
ontstaan van gemengde btw-plicht in hoofde van de krantenwinkels die nu deels door artikel 44 Wbtw vrijgestelde omzet realiseren;
mogelijke herzieningen met betrekking tot in het verleden afgetrokken btw.

Dit gewijzigde administratieve standpunt zal dus voor de betrokken btw-plichtigen zeer belangrijke gevolgen hebben.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 127.279 van 13 juli 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?