Circulaire verduidelijkt verlaagd tarief voor aanleg groengevels en groendaken

Gepubliceerd op 6 mei 2017

In de volgende rubrieken van de bijlagen A en B van het KB nr. 20 is een verlaagd btw-tarief voorzien voor onroerende handelingen:

​tabel A (6%)

XXXI (verbouwingen van privéwoningen)
XXXII (privéwoningen voor gehandicapten)
XXXIII (instellingen voor gehandicapten)
XXXVI (huisvesting in het kader van het sociaal beleid)
XXXVII (afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden)
XXXVIII (renovatie en herstel van privéwoningen)

tabel B (12%)

X (huisvesting in het kader van het sociaal beleid) en
XI (huisvesting in het kader van het sociaal beleid – privé-initiatief)

De toepassing van het verlaagd btw-tarief is uiteraard onderworpen aan de voorwaarden die in de diverse rubrieken worden gesteld. De onroerende handelingen die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, zoals bv. tuinaanleg, zijn volgens deze rubrieken uitgesloten van het verlaagd btw-tarief.
Een nieuwe circulaire verduidelijkt de voorwaarden waaraan volgens de fiscus groendaken en groengevels moeten voldoen opdat de aanleg ervan in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief van 6%, en niet wordt beschouwd als tuinaanleg.

1. Groendaken
De fiscus maakt een onderscheid tussen de volgende soorten groendaken:

​type 1: het extensief dak of vegetatiedak:

relatief dunne substraatlaag (gewoonlijk minder dan 12 cm)
voor ondiep gewortelde beplanting (mossen, vetplanten, grassen)
vergt geen of weinig onderhoud
doorgaans niet begaanbaar (tenzij voor nazicht);

type 2: het semi-intensief dak of lichte daktuin:

een dikkere substraatlaag
beplant met allerlei soorten vegetatie (met uitsluiting van grote bomen en struiken)

type 3: het intensief dak of daktuin

een dikke substraatlaag (in het algemeen meer dan 25 cm)
beplant met allerlei soorten vegetatie
een versterkte dakstructuur (door het vrij aanzienlijk gewicht van het geheel)

De aanleg van groendaken van het type 1 beschouwt de fiscus niet als tuinaanleg, en kan dus één van de voormelde verlaagde tarieven genieten, als de andere voorwaarden ook vervuld zijn.
Bij de aanleg van de types 2 en 3 stelt de fiscus dat de prijs moet worden uitgesplitst tussen:

de handelingen die niet als tuinaanleg worden beschouwd en die het verlaagd tarief kunnen genieten, met name de structuur van het dak (bv. draagstructuur, waterdichting, thermische isolatie, dampscherm, waterafvoer, …)
de handelingen die wel als tuinaanleg worden beschouwd en uitgesloten zijn van de voormelde verlaagde tarieven, met name de beplanting van de vegetatie (bv. de drainage-, de filtreer-, en de substraatlaag en de planten).

2. Groengevels
De fiscus maakt een onderscheid tussen de twee volgende soorten groengevels:

​niet grondgebonden groengevels:

​verticaal geplaatste modules of panelen

door middel van een ophangsysteem bevestigd aan de woning
​of een zelfdragend onderdeel van de gevel

in allerlei vormen

​​door harde kunststof gevormde platen gevuld met substraat
metalen frames gevuld met substraat of steenwol
zakken of doeken van kunststof
holle metselstenen

een irrigatiesysteem zorgt voor de aanvoer van water en de nodige voedingsstoffen

grondgebonden​ groengevels:

vegetatie vooral vanaf de grond
bevestigd op een structuur (hout, metaal of een ander materiaal) aan de gevel of op enige afstand ervan

De fiscus aanvaardt dat groengevels in aanmerking komen voor voormelde verlaagde tarieven wanneer ze de plaatsing van een permanente structuur van een zeker belang vereisen die op een duurzame wijze wordt vastgehecht aan de muur van het gebouw.
Het louter planten aan de voet van een muur van klimplanten kan het verlaagd tarief niet genieten, zelfs indien dit het plaatsen van een eenvoudige structuur omvat, zoals een klimhulp.

3. Schoolgebouwen
Van het verlaagd tarief voor gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding (rubriek XL van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 koninklijk), is tuinaanleg niet uitgesloten. Alle werkzaamheden met betrekking tot alle typen van groendaken en groengevels die op dergelijke gebouwen betrekking hebben, kunnen dan ook dit verlaagd btw-tarief genieten (voor zover uiteraard de andere voorwaarden van die rubriek zijn vervuld).​

Fisconetplus, circulaire nr. 25 van 24 april 2017
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?