Circulaire over kwalificatie van motorvoertuigen als voorwerp voor verzameling

Gepubliceerd op 20 juli 2018

Rubriek XXI van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 voorziet een verlaagd btw-tarief van 6% voor de invoer van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.
Als voorwerpen voor verzamelingen worden beschouwd: verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang.
De invoer van een oldtimer komt dus in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6% (en de eventuele doorverkoop ervan voor de margeregeling) wanneer dat voertuig een historisch of etnografisch belang heeft. De administratie van de douane verduidelijkt deze regels in een circulaire.
Goederen die aan de vier volgende kenmerken voldoen, worden beschouwd als goederen om opgenomen te worden in een verzameling:

relatief zeldzaam zijn;
normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt;
voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen;
een hoge waarde hebben.

Voor motorvoertuigen bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat ze aan de voormelde criteria voldoen en worden ingedeeld als motorvoertuigen voor een verzameling met historisch of etnografisch belang, als ze:

In hun oorspronkelijke staat zijn, zonder ingrijpende wijzigingen aan het chassis, de carrosserie, de stuurinrichting, het remsysteem, de aandrijving, de ophanging, de motor, de vleugels enz.
Herstel en restauratie is toegestaan en gebroken of versleten onderdelen, toebehoren en eenheden mogen zijn vervangen op voorwaarde dat het motorvoertuig of luchtvaartuig in een historisch correcte staat is gebleven en onderhouden. Gemoderniseerde of aangepaste voertuigen  en luchtvaartuigen zijn uitgesloten;
Ten minste dertig jaar oud zijn (voor luchtvaartuigen minstens vijftig jaar);
Van een model of type zijn dat niet langer in productie is.

Maar als de douaneautoriteiten zonder enige twijfel vaststellen dat een motorvoertuig niet voldoet aan één of meerdere kenmerken, is een indeling als motorvoertuig voor verzameling met historisch of etnografisch belang uitgesloten. Het is aan de douaneautoriteiten om het bewijs voor te leggen om dit voormelde vermoeden te weerleggenen.
Ook oldtimers die ingevoerd worden op een vennootschap kunnen voormeld verlaagd tarief genieten als ze niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, wat bv. het geval is als ze worden aangekocht als belegging.
Handelaars in oldtimers genieten ook dit verlaagd btw-tarief bij invoer. Als ze naast deze handel ook nog een normale handel in motorvoertuigen voeren, dan genieten ze voor de invoer van oldtimers enkel het verlaagd tarief als de handel in “motorvoertuigen voor verzamelingen” onderscheidbaar is van de normale handel in motorvoertuigen.
Verder zijn ook nog voorwerpen voor verzamelingen:

Motorvoertuigen en luchtvaartuigen, ongeacht het bouwjaar, waarvan kan worden bewezen dat ze zijn gebruikt bij een historische gebeurtenis;
Motorvoertuigen voor wedstrijden en luchtvaartuigen voor wedstrijden, waarvan kan worden bewezen dat ze uitsluitend ontworpen, gebouwd en gebruikt zijn voor wedstrijden en dat ze belangrijke sportieve successen hebben geboekt bij bekende nationale of internationale evenementen;
Delen en toebehoren van motorvoertuigen en luchtvaartuigen op voorwaarde dat het gaat om originele stukken die (in het geval van motorvoertuigen) ten minste dertig jaar of (in het geval van luchtvaartuigen) ten minste vijftig jaar oud zijn en niet langer in productie zijn.

Nabootsingen (replica’s) en reproducties zijn uitgesloten tenzij zij voldoen aan bovengenoemde drie criteria.

Fisconetplus, circulaire nr. 87, 5 juli 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?