Circulaire over btw-tarief bij restaurant- en cateringdiensten voor een forfaitaire prijs

Gepubliceerd op 5 april 2019

Voor restaurant- en cateringdiensten die een btw-plichtige in België verstrekt, geldt een btw-tarief van 12%, met uitzondering van de bij die dienst verstrekte dranken waarop het normale tarief van 21% van toepassing is.

Restaurant- of cateringdienst voor forfaitaire prijs – normale waarde voor drank
Als die btw-plichtige een forfaitaire prijs vraagt voor zijn restaurant- of cateringdiensten die zowel spijzen als dranken omvat, dan moet hij voor de toepassing van de btw zijn forfaitaire prijs opsplitsen. Doet hij dat niet, dan zal hij over de totale forfaitaire prijs 21% btw moeten aanrekenen.
Voor de opsplitsing van die forfaitaire prijs over spijzen en dranken geldt volgens de fiscus het principe dat het gedeelte van de prijs dat aan de dranken wordt toegerekend, moet overeenstemmen met de prijs die de klant normaal zou moeten betalen bij afzonderlijke afname van de dranken. Maar zo’n opsplitsing kan leiden tot een overwaardering van de prijs van de dranken in de gehele prijs.
De fiscus staat daarom twee  afwijkingen toe op voormelde berekeningswijze.

Opsplitsing volgens procentueel aandeel
Als een hamburger 6 euro (incl. btw) en een frisdrank 3 euro (incl. btw) kost, maar die worden beiden samen aangeboden voor een prijs van 8 euro (incl. btw), dan mag de btw-plichtige die 8 euro als volgt opsplitsen:

2,67 euro (incl. 21% btw) voor de frisdrank;
5,33 euro (incl. 12% btw) voor de hamburger;

Omdat de afzonderlijke prijzen van beide producten samen 9 euro (incl. btw) bedragen, en de frisdrank afzonderlijk 3 euro (incl. btw) kost, is het aandeel van de drank in het geheel 1/3 en dat van de spijzen 2/3.

Opsplitsing volgens forfait 35/65
De fiscus aanvaardt dat voor standaard menutypes ‘all-in’ met drie of meer gangen (dit wil zeggen menu’s waarin begrepen een aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater en koffie of thee), het aandeel van de dranken in de totaalprijs op 35% wordt vastgelegd.
Die methode kan ook toegepast worden op het middageten en het avondmaal met bijhorende dranken verstrekt door hotelhouders in het kader van volledig pension of halfpension.
Ze mag niet worden toegepast voor all-in formules die sterke dranken en champagne of de dranken gedurende een bepaalde tijd na de maaltijd omvatten.
Deze forfaitaire opsplitsing is een tolerantie, dus de btw-plichtige is niet verplicht deze toe te passen. Hij kan hiervan afwijken, onder controle van de administratie, als hij een andere prijzenpolitiek voert. De fiscus kan die forfaitaire opsplitsing ook betwisten als dit in een concreet geval afwijkt van de werkelijkheid.

Restaurant- of cateringdienst voor forfaitaire prijs met meerprijs voor de dranken
De meerprijs die voor de dranken wordt aangerekend is onderworpen aan 21% btw. Het gaat dan bijvoorbeeld om een prijssupplement voor aangepaste wijnen bij een menu of een drankenforfait gedurende drie uur na de maaltijd op een huwelijksfeest.
Als in de forfaitaire prijs voor het eten ook nog bepaalde dranken inbegrepen zijn, dan moet die forfaitaire prijs volgens een van de hiervoor vermelde methoden worden opgesplitst.

Fisconetplus, circulaire nr. 26, 4 april 2019
 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?