Circulaire btw-verlaging producten hygiënische bescherming en externe defibrillatoren

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Het KB van 10 december 2017 (B.S. 22.12.2017 – klik hier voor de wetgevingsstukken) voert met ingang van 1 januari 2018 een verlaagd btw-tarief van 6% in voor bepaalde producten voor intieme hygiënische bescherming en externe defibrillatoren.

Producten voor de hygiënische bescherming van de vrouw
Volgens rubriek XXIII, 10°, van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 gaat het om maandverbanden, tampons, inlegkruisjes en gelijkaardige producten bestemd voor de hygiënische bescherming van de vrouw. Het betreft dus geen limitatieve opsomming. Zo vallen volgens de fiscus ook menstruatiecups en menstruatiesponsjes onder dit verlaagd tarief. En het speelt geen rol of het gaat om wegwerp- dan wel om herbruikbare producten.

Intieme tissues voor hygiënische bescherming van genitale zone
Volgens rubriek XXIII, 10°, van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 gaat het om intieme tissues bestemd voor de hygiënische bescherming van de genitale zone van personen andere dan baby’s.
De fiscus verduidelijkt dat hier zijn bedoeld: de doekjes die op of rond de genitale zone worden gedragen of gebruikt om deze zone een hygiënische bescherming te bieden, zoals:

Intieme reinigingsdoekjes die worden gebruikt om de genitale zone te reinigen. Deze tissues zijn omwille van hun samenstelling specifiek bestemd voor de genitale zone (onder andere, door ingrediënten die de zuurgraad van de intieme zone in evenwicht houden) en moeten uitsluitend bestemd zijn voor de verzorging van de genitale zone.
Doekjes die in het ondergoed worden gedragen en worden gebruikt bij het nadruppelen of sporadisch verlies van urinedruppels bij mannen.​

Of deze doekjes bestemd zijn voor mannen, vrouwen of transgenders maakt geen enkel verschil. De intieme tissues voor baby’s zijn echter uitdrukkelijk gesloten van het verlaagd tarief.
Zo zijn ook de volgende goederen niet bedoeld onder het verlaagd tarief (en blijven dus onderworpen aan 21%):

​vochtig toiletpapier onder de vorm van doekjes;
intieme (reinigings-)gels of zepen;
vochtige doekjes bestemd voor baby’s (bijvoorbeeld gebruikt bij het vervangen van de luier);
vochtige doekjes die (ook) bestemd zijn voor het reinigen van andere lichaamsdelen (bijvoorbeeld reinigingsdoekjes voor het gezicht, voor de handen, enzovoort, zelfs indien ze ook gebruikt kunnen worden voor de hygiënische bescherming van de genitale zone).

Het nieuwe nr. 10 onder rubriek XXIII van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 heeft geen betrekking op incontinentiemateriaal. Producten die bestemd zijn voor urine- en/of ontlastingsverlies (zowel bij vrouwen als bij mannen) zijn reeds opgenomen onder het 2° van de rubriek XXIII van voormelde tabel A. Hieronder vallen ook de inlegkruisjes, intieme tissues, luiers en absorberend (wegwerp)ondergoed voor lichte of zware incontinentie. Deze producten zijn dus onderworpen aan het btw-tarief van 6 %. Luiers voor kinderen jonger dan zes jaar zijn uitgesloten van het verlaagd tarief en dus onderworpen aan 21 % btw.

Externe defibrillatoren
Vanaf 1 januari 2018 zijn ook de levering, intracommunautaire verwerving, invoer, verhuur en onderhoud en herstelling van externe defibrillatoren onderworpen aan het verlaagd tarief van 6% (tabel A, rubriek XXIII, 11°, rubriek XXVI, 1ste lid en rubriek XXXIV, 1.).
​Zowel de automatische externe defibrillatoren (bv. die welke vaak op een publieke plaats of op de werkvloer hangen) als de professionele externe defibrillatoren zijn bedoeld onder het verlaagd tarief.
De fiscus aanvaardt dat ook op (vervangings-)onderdelen en benodigdheden die productspecifiek zijn voor externe defibrillatoren, het verlaagd tarief van toepassing is, dus ook als ze afzonderlijk geleverd worden door iemand die de defibrillator niet zelf geleverd heeft.
Om als ‘productspecifiek’ te worden beschouwd, is vereist dat die onderdelen en/of benodigdheden:

specifiek ontworpen zijn voor de geleverde of verhuurde defibrillator, en
onontbeerlijk zijn voor zijn werking.​

Het gaat dan bv. om:

de elektroden;
de specifieke software voor het uitlezen van gebruiksdata van het toestel evenals de specifieke data-opslagkaart;
de specifieke sleutel voor baby’s en kinderen die in de defibrillator wordt ingebracht voor een aangepaste reanimatie;
de batterij en lader;
de afstandsbediening.​

Ook op volgende bijhorigheden aanvaardt de fiscus het verlaagd tarief van 6%:

het pictogram (of sticker) dat op een muur of in een gebouw wordt aangebracht om de aanwezigheid van een externe defibrillator te melden
de tassen, dozen, trommels, wandbeugel of kasten specifiek bestemd om de externe defibrillator in op te bergen
de EHBO-set of interventiekit die verbonden is aan het gebruik van de defibrillator (deze bevat meestal een beademingsmasker, een schaar, handschoenen, een scheermesje en een doek om de borstkas af te drogen)​

De bijkomende verzekering die voor zo’n toestel wordt afgesloten moet volgens de fiscus in principe als een afzonderlijke verzekeringsdienst worden beschouwd (vrijstelling artikel 44, § 3,° Wbtw) en niet als bijzaak van de levering of de verhuur.
Ook de productspecifieke benodigdheden en (vervangings)onderdelen die gebruikt worden bij de uitvoering van het onderhoud en de herstelling van zo’n defibrillator genieten het verlaagd btw-tarief. Het is evenmin vereist dat het onderhoud en de herstelling moeten gebeuren door de oorspronkelijke leverancier van de defibrillator.
Een oefendefibrillator die niet effectief kan worden gebruikt bij een reanimatie, is onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%, net zoals de opleidingen die gegeven worden voor het correct gebruik van een externe defibrillator. Deze opleidingen kunnen evenwel vrijgesteld worden door artikel 44, § 2, 4° (onderwijs, beroepsopleiding, …) wanneer uiteraard de voorwaarden voor deze vrijstelling vervuld zijn.
De implanteerbare defibrillatoren (niet-externe) vallen reeds onder het verlaagd tarief van 6% ingevolge het 2° van rubriek XXIII van voormelde tabel A.

Fisconetplus, circulaire nr. 19, 12 februari 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?