Cassatie bevestigt zware bewijslast voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde op 12 januari 2010 dat:

inschrijvingsbewijzen op naam van derden geen bewijs opleveren van de echtheid van de verzending of van het vervoer buiten België door de medecontractant van de Belgische leverancier,
een door deze koper ondertekende verklaring dat het voertuig buiten België zal worden gebracht evenmin het bewijs oplevert dat dit ook effectief door deze medecontractant en door geen derde onderkoper is gebeurd,
de factuur geenszins bewijst dat het voertuig buiten België vervoerd is en 
betalingen middels cheques resp. (naamloze) creditering ervan op rekening van de verkoper of contante betalingen in geen geval het bewijs inhouden dat de medecontractant de wagen buiten België heeft gebracht en in een andere lidstaat voor zijn eigen aan BTW onderworpen handelsactiviteiten heeft ingevoerd.

Cassatie oordeelt dat de het Hof terecht heeft geconcludeerd.
Casstie, 20 oktober 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?