Cassatie aanvaardt opnieuw btw-aftrek cateringkosten bij publicitair evenement

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Zoals jullie al op onze website konden volgen, legde de fiscus zich niet neer bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie van 11 maart 2010 (klik hier voor eerder artikel). Cassatie oordeelde toen dat een btw-plichtige wel degelijk de btw die hij heeft betaald op cateringkosten kan recupereren, wanneer deze kosten deel uitmaken van een publicitair evenement dat tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen.
De administratie stelde echter in haar beslissing nr. ET 120.663 van 2 december 2011, dat het Hof van Cassatie voorbij was gegaan aan de aard van de kosten en enkel rekening had gehouden met de doelstelling van de kosten, wat volgens de administratie in strijd zou zijn met artikel 176 van de Btw-richtlijn.
Maar op 15 juni 2012 sprak het Hof van Cassatie zich opnieuw uit over een gelijkaardig geschil. De btw-plichtige, een concessiehouder van BMW, had cateringkosten gemaakt in het kader van de voorstelling aan haar klanten van verschillende wagens en promotionele acties. Het Hof van Beroep te Luik oordeelde al op 17 november 2010 dat de btw geheven van deze kosten aftrekbaar was aangezien het publicitaire kosten betrof. Maar de fiscus ging niet akkoord met het Hof van Beroep en diende een verzoek in bij Cassatie.
Het Hof van Cassatie komt opnieuw tot hetzelfde besluit als in haar arrest van 11 maart 2010, namelijk dat:

kosten gemaakt om potentiële kopers te informeren over het bestaan en de kwaliteiten van een product of een dienst met als doel de verkoop te bevorderen, publicitaire kosten zijn waarvan de btw voor aftrek in aanmerking komt;
en dat de cateringkosten die in dit kader worden gemaakt eveneens publicitaire kosten zijn waarvan de erop verschuldigde btw aftrekbaar is.

Het ziet er dus naar uit dat de administratie het steeds moeilijker krijgt met haar verzet tegen de aftrek van btw geheven van cateringkosten in het kader van een publicitair evenement.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?