Btw-vrije onttrekking van voedseloverschotten in de toekomst misschien ook indien de overschotten verstrekt worden onder de vorm van maaltijden

Gepubliceerd op 1 februari 2017

In zijn beslissing nr. E.T. 124.417 stelt de fiscus dat er niet langer btw verschuldigd is over het schenken van voedseloverschotten door producenten en distributiebedrijven aan voedselbanken die lid zijn van de Belgische Federatie van Voedselbanken. Eén van de voorwaarden van de niet-btw-heffing is dat de voedselbank zich ertoe moet verbinden de ontvangen goederen gratis te verdelen onder de behoeftige personen in België.
Volgens die beslissing delen de voedselbanken niet zelf rechtstreeks de voedingsmiddelen uit aan de behoeftige personen, maar gebeurt dit via door hen erkende liefdadigheidsorganisaties, die de voedselhulp onder de vorm van voedselpakketten of eetmalen laten samengaan met sociale begeleiding van de behoeftige personen.
In zijn beslissing nr. E.T. nr. 127.958 breidt de fiscus deze niet-btw-heffing uit naar de schenking van voedseloverschotten aan lokale besturen en door hen erkende caritatieve instellingen. Maar onder de voorwaarde dat die voedseloverschotten in dezelfde staat gratis worden uitgedeeld.
Uit de eerste beslissing zou dus afgeleid​ kunnen worden dat de geschonken goederen herverdeeld mogen worden onder de vorm van een eetmaal, terwijl volgens de tweede beslissing de goederen verdeeld moeten worden in dezelfde staat als die waarin ze werden geschonken.
Maar volgens de minister beogen beide beslissingen enkel de verdeling van goederen in ongewijzigde vorm.
Maar die beslissingen worden blijkbaar momenteel opnieuw geëvalueerd door de fiscus, in overleg met vertegenwoordigers van de sector. Er wordt in dit kader overwogen het toepassingsgebied van beide beslissingen uit te breiden, zodat de geschonken voedseloverschotten ook kunnen worden verdeeld onder de behoeftigen onder de vorm van een maaltijd.​
Vr. & Antw. Kamer, 2016-2017, 54-095, blz. 260-261, 16 november 2016, vraag nr. 1173, A. Mathot, 2 september 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?