Btw vermeld op factuur is verschuldigd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Overeenkomstig artikel 51, § 1, 3°, van het Btw-Wetboek, is de belasting verschuldigd door eenieder die op een factuur of op een als zodanig geldend stuk de belasting over de toegevoegde waarde vermeldt, zelfs indien hij geen goed heeft geleverd noch een dienst heeft verstrekt. Hij wordt schuldenaar van de belasting op het tijdstip van het uitreiken van de factuur of het stuk.
 
Vraag 196, 530057, Brotcorne, 15 februari 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?