Btw-verlaging voor elektrische fietsen nog niet voor onmiddellijk

Gepubliceerd op 5 april 2019

De Kamer heeft op 4 april 2019 een wetsvoorstel aangenomen dat aan rubriek XXIII van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 een 12° toevoegt​ waardoor het verlaagd btw-tarief van 6% ook van toepassing is op rijwielen en de enkel elektrisch aangedreven gemotoriseerde rijwielen en speedpedelecs​.
Het verlaagd tarief kan enkel in werking treden als de Europese Unie instemt met een aanpassing van de bijlage III van de btw-richtlijn, de lijst van goederenleveringen en dienstverrichtingen waarop de lidstaten een verlaagd btw-tarief mogen toepassen. Momenteel voorziet die bijlage voor fietsen enkel in verlaagd btw-tarief voor de eraan verrichte kleine hersteldiensten. De kans dat de Europese Raad die aanpassing aan de bijlage III doorvoert, wordt zeer klein ingeschat.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?