Btw-verlaging op elektriciteit enkel voor particulieren

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Hoewel de wetteksten nog niet definitief zijn, publiceert de FOD Financiën een FAQ met betrekking tot de btw-verlaging naar 6% op elektriciteit.
Zoals reeds aangekondigd blijft de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% beperkt tot de leveringen van elektriciteit aan ‘huishoudelijke afnemers’, de zogenaamde residentiële contracten.
Kunnen het verlaagd btw-tarief niet genieten, de niet-huishoudelijke afnemers die bijgevolg een professioneel contract sluiten met de leverancier:

vennootschappen;
andere rechtspersonen;
verenigingen van mede-eigenaars voor wat betreft het verbruik vermeld op de facturen uitgereikt aan deze verenigingen (dit verbruik heeft immers betrekking op de gemeenschappelijke delen)
vzw’s;
gemeenten.

Natuurlijke personen die een professioneel contract sluiten met hun leverancier kunnen evenmin het verlaagd btw-tarief genieten.
Is er een gemengd gebruik (zowel beroeps- als privégebruik), dan zal het verlaagd tarief enkel van toepassing zijn indien met de leverancier een residentieel contract (door een natuurlijke persoon) werd gesloten.
Voor meer info, klik hier.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?