Btw-verlaging naar 6% voor de horeca tot eind 2020

Gepubliceerd op 7 juni 2020

In het kader van economische herlanceringsmaatregelen ingevolge de coronacrisis, heeft de regering beslist een tijdelijke btw-verlaging door te voeren voor de horeca. Het KB dat deze maatregel zal invoeren, moet nog worden gepubliceerd.

Tijdelijke btw-verlaging
Het gaat om een verlaging van de btw naar 6% voor alle restaurant- en cateringdiensten, vanaf 8 juni 2020 tot 31 december 2020, met uitzondering van:

bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol.;
andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.

De loutere leveringen (afhaal) en het verstrekken van voormelde alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse blijft onderworpen aan 21% btw.
De btw-verlaging geldt voor alle restaurant- en cateringdiensten in zowel vaste als mobiele inrichtingen, dus ook voor het louter verstrekken van dranken (met uitzondering van de twee voormelde categorieën van alcoholische dranken) in cafés, tavernes, enzovoort waar ze ter plaatse worden geconsumeerd, zonder dat daarbij maaltijden worden afgenomen (de loutere levering ervan – afhaal – is reeds aan 6% onderworpen).
De fiscus zal hierover nog een uitgebreide commentaar publiceren, net als een verduidelijking van de impact van deze btw-verlaging op de forfaitaire btw-regeling voor de horeca.

Aanpassingen aan GKS uitvoeren
Uiteraard heeft deze btw-verlaging ook zijn gevolgen voor het gebruik van een kassasysteem. Het spreekt voor zich dat de geregistreerde kassasystemen in die zin moeten worden aangepast.
Standaard zijn in zo’n GKS 4 btw-codes voorzien:

A:        21 %
B:        12 %
C:          6 %
D:          0 %

De codes zelf moeten niet aangepast worden. Alle artikelen gekoppeld aan de code B moeten nu gekoppeld worden aan de code C. Ook de dranken die ter plaatse worden verbruikt moeten gekoppeld worden aan de code C in plaats van de code A, met uitzondering van de twee voormelde categorieën van alcoholische dranken waarvoor de code A van toepassing blijft.
Btw-plichtigen moeten van deze aanpassingen dus snel werk (laten) maken. De fiscus raadt ten zeerste af de gekoppelde codes te behouden en in de plaats de btw-tarieven van die codes aan te passen. Evenmin mogen exploitanten voor de verstrekte restaurant- en/of cateringdiensten waarvoor het verlaagd btw-tarief van 6% geldt, gemakkelijkheidshalve de code ‘take-out’ gebruiken.
Maar als die aanpassing niet tijdig lukt, dan nog moeten de betrokken exploitanten de mogelijkheid hebben om op basis van de details van de ingegeven verrichtingen, het juiste btw-tarief toe te passen voor het invullen van hun btw-aangifte. Het toe te passen btw-tarief hangt immers niet af van een codering in een GKS, wel van de wetgeving. Feit is wel dat het GKS-ticket dan niet correct is, omdat het niet het juiste btw-tarief vermeldt. Maar het zou toch straf zijn als de fiscus daarvoor boetes zou uitschrijven.
Als de exploitant zou beslissen zijn prijzen aan te passen, dan moeten die uiteraard ook in het GKS aangepast worden.

FOD Financiën, nieuwsbericht 6 juni 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?