Btw-regime eindelijk te controleren op Intervat

Gepubliceerd op 7 september 2017

Sedert deze zomer is het via INTERVAT mogelijk om voor Belgische btw-nummers de geldigheid, de datum van activering en het btw-regime te consulteren. Dit is onder meer zeer belangrijk voor alle ondernemingen die hier in België werk in onroerende staat verrichten. Zij mogen hierover geen Belgische btw aanrekenen, maar moeten de regeling ‘btw verlegd’ toepassen, maar enkel indien hun klant:

een in België gevestigde btw-plichtige is gehouden tot het indienen van de periodieke btw-aangifte;
een niet in België gevestigde btw-plichtige is die in België over een aansprakelijk vertegenwoordiger beschikt.

Veel aannemers gebruikten ten onrechte de Europese VIES-website om na te gaan of deze verleggingsregeling wel of niet van toepassing was. Maar die website verifieert enkel het bestaan van het btw-nummer, en niet of de houder ervan in België periodieke btw-aangiften moet indienen of hier een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft. Zo hebben heel wat aannemers facturen ten onrechte opgemaakt met verlegging van heffing van de btw aan Belgische ondernemers die wel een geldig btw-nummer hebben maar geen periodieke btw-aangiften indienen, zoals vrijgestelde kleine ondernemingen of volledig van btw vrijgestelde patrimoniumvennootschappen. En uiteraard vordert de fiscus bij een controle de btw op deze facturen, plus boeten en interesten.
 
Met de tool ‘btw-regimes’ op INTERVAT kunnen dergelijke problemen nu voorkomen worden. Aannemers die voor werken in onroerende staat in België facturen willen opmaken met verlegging van heffing van de btw, doen er dus best aan het btw-nummer en het btw-regime van de klant te controleren via INTERVAT, en niet via de Europese VIES website. En aangezien computerdatabanken nooit feilloos zijn, is een schermafdruk best te bewaren voor latere controles.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?