Btw en afrondingsregels cashbetaling – ook nieuwe btw-bonnetjes nodig?

Gepubliceerd op 28 november 2019

Vanaf 1 december 2019 zijn onderneming verplicht om de cash-betalingen van consumenten af te ronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent. Dus als er bv. op het kasticket een te betalen bedrag van 48,73 euro is vermeld, dan zal de consument die contant betaalt 48,75 euro moeten betalen.

1. Maatstaf van heffing bij afgeronde betaling
Dergelijke afrondingen kunnen op het vak van btw een enorme administratieve last veroorzaken. De onderneming is de btw verschuldigd die begrepen is in het bedrag dat de klant betaalt. Dus zou de onderneming de btw die in het voorbeeld in 0,02 euro is begrepen, ook verschuldigd zijn. En als op het kasticket goederen zijn aangerekend die aan verschillende btw-tarieven onderworpen zijn, dan moet de btw uit die 0,02 euro volgens de regel van drie omgeslagen worden over de verschillende tarieven waarop het kasticket betrekking heeft.
Daarom aanvaardt de fiscus dat de onderneming de verschuldigde btw berekent op het totaal te betalen bedrag per btw-tariefgroep voorafgaand aan de afronding. Als de onderneming hiervan gebruik maakt, moet zij deze berekeningswijze systematisch voor alle te betalen afgeronde bedragen (naar boven of naar beneden) toepassen, en is deze keuze definitief.
 
2. De factuur
Als de onderneming voor de verkoop verplicht is een factuur uit te reiken, of als ze dit vrijwillig doet, en ze past voormelde tolerantie bij afronding van betalingen toe, dan moet de factuur het te betalen totaalbedrag voor afronding en het werkelijk betaalde afgeronde bedrag vermelden. In geval van een creditnota of debetnota, moet het terug te betalen totaalbedrag voor afronding en het terug te betalen totaalbedrag na afronding vermeld worden.

3. Kassaticket
Ook kassatickets moeten het te betalen totaalbedrag voor afronding en het werkelijk betaalde afgeronde bedrag vermelden. Dat geldt dus ook voor de kassatickets die onder één van de volgende regelingen vallen:

beslissing nr. E.T.103.018 dd. 27.06.2002 (bijgewerkt dd. 02.06.2003): kassatickets die digitaal worden bewaard en beveiligd in een kasregister waardoor geen afzonderlijk dagontvangstenboek gehouden moet worden;
beslissing nr. E.T.103.592 dd. 02.06.2003; kassatickets die het btw-bonnetje vervangen en waarbij de data op een beveiligde digitale wijze worden bewaard waardoor geen afzonderlijk dagontvangstenboek gehouden moet worden (deze regeling mag niet meer gebruikt worden voor het verschaffen van maaltijden voor verbruik ter plaatse en de daarbij geleverde dranken);
kassatickets uitgereikt door middel van een geregistreerd kassysteem (GKS);

4. Btw-bonnetje
Ook de uitgereikte btw-bonnetjes (rekeningen of ontvangstbewijzen) moeten het te betalen totaalbedrag voor afronding en het werkelijk betaalde afgeronde bedrag vermelden. Dat betekent dat de erkende drukkers hun model van btw-bonnetjes moeten aanpassen zodat er plaats is voorzien om beide bedragen te vermelden.
De fiscus staat toe dat ondernemingen hun voorraad oude bonnenboekjes mogen opgebruiken, maar ze moeten wel beide voormelde bedragen vermelden, hoewel daarvoor geen specifieke plaats op het btw-bonnetje is voorzien.

5. Commentaar
Gelet op het groot aantal controles dat de fiscus uitvoert op het correct naleven van tal van formele verplichtingen, en waarbij de minste overtreding onmiddellijk wordt gesanctioneerd, kunnen ondernemingen voormelde regels maar beter correct toepassen.

Fisconetplus, circulaire nr. 123, 27 november 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?