Brexit – vervolledig de aanvraag voor uw EORI-nummer

Gepubliceerd op 29 januari 2019

In het kader van de Brexit heeft de Belgische administratie van de douane & accijnzen een 20.000-tal ondernemingen aangeschreven ivm de aanvraag van een EIRO-nummer.
Indien de UK binnenkort met een harde Brexit uit de EU treedt, zullen alle verkopen van goederen die vanuit België naar de UK worden vervoerd beschouwd worden als een uitvoer. Bij de aankopen van goederen die vanuit de UK naar België worden vervoerd, zal er sprake zijn van een invoer. Voor de beide handelingen is vereist dat de uitvoerder, respectievelijk de invoerder, beschikt over een EIRO-nummer (Europees nummer voor douaneformaliteiten).
De fiscus heeft nu de bedrijven die nog niet beschikken over zo’n EORI-nummer, maar waar uit de gegevens van de btw-listings blijkt dat zij goederen aan- en/of verkopen naar en vanuit de UK, aangeschreven met de vraag online het formulier A te vervolledigen. Enkel door hier gevolg aan te geven zal een EORI-nummer toegekend worden.
Dus ondernemingen die waarschijnlijk in de toekomst goederen zullen verhandelen met de UK, doen er best aan gevolg te geven aan dit schrijven.
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?