Bouwpromotor mag btw op publiciteit volledig aftrekken, ook al wordt het grondaandeel door een derde verkocht

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Een bouwpromotor​ bouwt appartementen op gronden die eigendom zijn van derden. Voor de verkoop van zijn appartementen maakt hij onder meer publicitaire kosten en doet hij beroep op makelaars. De bouwpromotor trekt de btw geheven van deze kosten volledig af. Niet naar de zin van de fiscus, want die stelt dat een deel van de btw op die kosten niet aftrekbaar is, en dit in de mate dat die kosten betrekking hebben op de verkoop van de grondaandelen die eigendom zijn van een derde.
De rechtbank van Gent volgt de redenering van de fiscus niet. Omdat de verkoop van de grond en het gebouw in feite één geheel vormen, kunnen de verkoopkosten​ in hoofde van de bouwpromotor geacht worden in hun geheel te behoren tot de algemene kosten van de enige economische activiteit van de bouwpromotor, zijnde de verkoop van appartementen.
De fiscus heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend.
Rb. Gent, 21 maart 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?