Bijkomende verduidelijking over btw-aftrek bij relatiegeschenken en handelsmonsters

Gepubliceerd op 2 juni 2017

Op 29 mei publiceerde de fiscus een circulaire over de btw-aftrek op relatiegeschenken, reclameartikelen, handelsmonsters enz. Deze regels zijn eveneens van toepassing om na te gaan of er al dan niet een onttrekking moet worden belast.
De fiscus heeft intussen deze commentaar aangevuld met de volgende verduidelijkingen:
 
1. Handelsgeschenken van geringe waarde
Wanneer een btw-plichtige in een kalenderjaar meerdere handelsgeschenken geeft aan eenzelfde beroepsrelatie, dan staat de fiscus enkel de aftrek toe van de btw geheven van één van die geschenken. Maar de circulaire vermeldt niet wie als beroepsrelatie moet worden beschouwd: de natuurlijke persoon aan wie het geschenk van geringe waarde gegeven wordt, of de vennootschap of de onderneming waar deze persoon werkzaam is. De fiscus bevestigt dat als beroepsrelatie wel degelijk de natuurlijke persoon moet worden beschouwd aan wie het geschenk van geringe waarde gegeven wordt.
Wij willen ook benadrukken dat ‘enkelvoudige vouchers’ voor diensten (dit is wanneer men de btw over de dienst die in ruil voor de voucher verstrekt zal worden reeds bij de uitgifte ervan kan berekenen) een handelsgeschenk van geringe waarde kunnen zijn, zelfs al zijn deze vouchers btw-technisch geen goederen (bv. bioscoopticket). Het gratis verrichten van diensten kan daarentegen niet als een handelsgeschenk van geringe waarde worden beschouwd.
 
2. Handelsmonsters – geestrijke dranken
De fiscus benadrukt in zijn circualire dat er geen btw-aftrek is voor geestrijke dranken die als handelsmonster worden uitgedeeld of die gebruikt worden bij demonstraties.Hoewel geestrijke dranken ook als handelsmonster uitgedeeld kunnen worden, en de onttrekking ervan aan zijn voorraad door een drankenhandelaar dus in pricipe niet moet worden belast, moet hij volgens de fiscus deze gratis verstrekking toch via het systeem van de onttrekking belasten in plaats van een herziening door te voeren van de over deze onttrokken goederen oorspronkelijk afgetrokken btw.
 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?