Bezoekrecht voor benedenverdieping appartementsgebouw waar zaakvoerder op eerste verdieping woont

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De btw-controleurs moeten toegang krijgen tot alle lokalen waar een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. Enkel indien die lokalen ook bestemd zijn voor privéwoning, is dit toegangsrecht beperkt en moet er een machtiging van de politierechter zijn.
 
Wanneer blijkt dat in een appartementsgebouw op de benedenverdieping btw-activiteiten worden uitgeoefend, dan hebben de btw-ambtenaren toegang tot deze lokalen, ook al heeft de zaakvoerder op een hoger gelegen verdiep zijn privéwoning.
 
Het weigeren van de toegang wordt dan ook terecht door de fiscus gesanctioneerd.
 
Rb. Bergen, 22 december 2010


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?