Belgische regeling kostendelende verenigingen in strijd met Europees recht?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Via een kostendelende vereniging (al of niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) kunnen vrijgestelde btw-plichtigen bepaalde kosten groeperen om vervolgens aan elk lid van de vereniging zijn aandeel in de kosten door te rekenen zonder dat hierover btw verschuldigd wordt (wasdienst van verschillende ziekenhuizen, IT-diensten binnen een groep van vrijgestelde financiële instellingen, …). Deze vrijstelling is voorzien in artikel 44, § 2, 1stebis Wbtw.
De Europese Commissie heeft aan Luxemburg een formeel verzoek gericht zijn wetgeving inzake de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen bij te sturen omdat de vrijstelling ook van toepassing is indien de leden maximaal 35% van hun omzet met btw realiseren.
Maar de Belgische fiscus aanvaardt dat de omzet van de leden maximaal voor 10% uit niet-vrijgestelde omzet mag bestaan. Aangezien de Commissie de 35% die Luxemburg hanteert te hoog vindt, is de vraag of zij de 10% die België hanteert ook niet te hoog is. Het zou dus kunnen dat de Belgische regelgeving inzake de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen eveneens aangepast zal moeten worden.
Persbericht Europese Commissie, IP/12/63 van 26 januari 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?