Bedrukken wagen met publiciteit: btw-aftrek niet langer beperkt tot 50%

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Overeenkomstig artikel 45, § 2 is de btw geheven van kosten van onder meer personenwagens slechts voor maximum 50% aftrekbaar. Volgens de fiscus moest op basis hiervan ook de aftrek van de btw geheven over het aanbrengen van de benaming of de firmanaam van de onderneming, of van reclameteksten op dergelijk voertuig, beperkt worden tot 50%.
In een nieuwe beslissing wijzigt de fiscus dit standpunt. Voormelde handelingen moeten worden beschouwd als een publicitaire dienst waarvan de btw-aftrek niet onder de 50%-beperking van artikel 45, § 2 Wbtw valt.
Het gebruik van het voertuig om deze reclame te voeren verandert niets aan de aftrekbaarheid van de btw geheven over de andere kosten van dit voertuig, zoals brandstof, onderhoud, herstelling,… Deze btw-aftrek dient te worden beperkt in functie van het beroepsgebruik en desgevallend met een maximum van 50%.
Bij gebrek aan verdere specifieke bepalingen lijkt het ons mogelijk dat btw-plichtigen die in het verleden de btw-aftrek op voormelde uitgaven van belettering van een voertuig beperkt hebben tot maximum 50%, de ingevolge artikel 45, § 2 Wbtw niet afgetrokken btw alsnog in hun voordeel kunnen herzien voor zover er nog geen verjaring is ingetreden. Het gaat dan in het bijzonder om de btw geheven van deze kosten die opeisbaar is geworden na 31 december 2012.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 129.852, 15 juni 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?