B2B voor interne of in-house opleidingen: hoofdregel van toepassing

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De administratie deelt mee dat voor de btw het geven van interne of in-house opleidingen een dienst is die plaatsvindt waar de btw-plichtige ontvanger van de dienst gevestigd is (hoofdregel B2B).
De uitzondering die bestaat voor het verlenen van toegang tot een educatief evenement en met de toegang verlening samenhangende diensten is hier niet van toepassing aangezien er aangenomen kan worden dat bij het geven van een interne of “in-house” opleiding er geen sprake is van een toegang verlenende handeling door diegene die de opleiding geeft.
Hetzelfde geldt ook wanneer de beroepsopleiding of bijscholing niet enkel toegankelijk is voor de personeelsleden van de opdrachtgever, maar ook voor personeelsleden van andere btw-plichtigen waarmee de opdrachtgever een groep van verbonden ondernemingen vormt.
De beslissing verduidelijkt verder wat onder verbonden ondernemingen moet worden verstaan.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 125.506 van 22 juni 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?