Artikel 11 ook bij overdracht bedrijfsafdeling met uitsluiting van terreinen waarop ten bate van de overnemer een opstalrecht wordt gevestigd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Voor de rulingcommissie is het feit dat bij de overdracht van een bedrijfsafdeling waarbij de terreinen niet mee overgedragen worden maar via een opstalrecht ter beschikking worden gesteld van de overnemer, geen beletsel voor de toepassing van artikel 11 Wbtw, gelet op de feitelijke omstandigheden van het dossier.
Bron: fisonetplus, Voorafgaande beslissing nr. 2010.557 van 25 januari 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?