Altijd medecontractant bij werk in onroerende staat voor een in België gevestigde btw-plichtige

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In haar beslissing nr. E.T. 122.360 van 20 maart 2012 wijzigt de administratie haar standpunt in verband met toepassing van de verlegging van heffing naar de medecontractant (KB nr. 1 art. 20) voor werken in onroerende staat verricht voor een gedeeltelijke btw-plichtige.
 
Vanaf 1 juli 2012 moeten in België gevestigde gedeeltelijke btw-plichtigen altijd zelf de btw voldoen op de werken in onroerende staat (OG gelegen in België) die voor hen worden verricht door een in België gevestigde btw-plichtige dienstverrichter, ongeacht of deze werken bestemd zijn voor de btw-activiteit, dan wel voor één of meerdere activiteiten die buiten de toepassing van de btw vallen.
 
Deze beslissing heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld een gemeente die voor een welbepaalde handeling als btw-plichtige is geregistreerd, steeds de verlegging van heffing moet toepassen in haar periodieke btw-aangifte voor de werken in onroerende staat (OG in België) die ze afneemt bij een in België gevestigde btw-plichtige, ook al zijn de werken bestemd voor haar activiteiten als overheid waarvoor ze als niet-btw-plichtige wordt aangemerkt.
 
Deze beslissing wijzigt niets aan het standpunt met betrekking tot een gemengde btw-plichtige (alle handelingen vallen binnen btw maar een deel is vrijgesteld door artikel 44 Wbtw). Zij moeten altijd zelf de btw voldoen over de werken in onroerende staat (OG in België) die ze afnemen bij een in België gevestigde btw-plichtige, ongeacht of de werken bestemd zijn voor de belaste dan wel de vrijgestelde activiteit.
 
Deze nieuwe zienswijze mag al zijn toegepast vanaf 2010, de administratie zal dit niet sanctioneren.
 
Diezelfde regels gelden eveneens voor de verlegging van heffing van de btw op werken in onroerende staat (OG in België) verricht door een niet in België gevestigde dienstverrichter (artikel 51, § 2, 5° Wbtw).
 
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 122.360 van 20 maart 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?