Advocaten krijgen maand uitstel voor jaarlijkse klantenlisting

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De fiscus heeft op 31 maart 2015 aan de Orde van Vlaamse Balies en avocats.be (orde van de Frans- en Duitstalige balies) laten weten dat alle btw-plichtigen die het beroep van advocaat uitoefenen een uitstel krijgen van één maand voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting. De advocatenkantoren die hun klantenlisting ten laatste op 30 april 2015 indienen zullen geen boete wegens laattijdige indiening opgelegd krijgen.
De beslissing zelf is nog niet gepubliceerd, je vind de tekst hieronder.
Beslissing nr. E.T. 128.022, 31 maart 2015
Aan de Orde van Vlaamse Balies,
Aan l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique,
Gelet op de bijzondere omstandigheden wordt uitzonderlijk een bijkomende termijn voor de indiening van de lijst afnemers-belastingplichtigen met betrekking tot de handelingen van het kalenderjaar 2014 toegekend tot en met 30 april 2015.
Het boetebarema voorzien voor de laattijdige indienen van voormelde lijst afnemers belastingplichtigen in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012, afdeling 1, rubriek IV, 1, genomen ter uitvoering van artikel 70, § 4, van het Btw-Wetboek zal door de administratie niet worden toegepast indien de hiervoor bedoelde lijst afnemersbelastingplichtigen wordt ingediend voor 1 mei 2015.
Onderhavige administratieve tolerantie is van toepassing op alle btw-belastingplichtigen die de activiteit van advocaat uitoefenen.
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?