Administratie publiceert uitgebreide commentaar bij btw-plicht gerechtsdeurwaarders

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In haar beslissing nr. E.T. 122.121 van 8 maart 2012 gaat de administratie dieper in op de afschaffing van de vrijstelling van artikel 44, § 1, 1° Wbtw voor de handelingen verricht door gerechtsdeurwaarders.
 
In de beslissing komt onder meer aan bod:

plaats van de dienst: hoofdregel (B2B en B2C)
opeisbaarheid: 2 situaties

in opdracht van diegene die ook betaalt
invordering bij derde in opdracht van de klant

Maatstaf van heffing: in principe ook de doorgerekende kosten, behalve de voorgeschoten sommen, zoals:

rolrechten
expedities en grossen
pleitzegels
registratierechten betreffende een te registreren akte
registratie van protesten
hypothecaire kantmelding
hypotheekrechten en honoraria van de hypotheekbewaarder in geval van hypothecaire inschrijving
honoraria van de hypotheekbewaarder in geval van overschrijving van akten die, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de Hypotheekwet, onderworpen aan de formaliteiten van overschrijving
hypothecaire doorhaling

Inningsrechten zijn steeds aan de btw onderworpen

Verplichtingen
Historische aftrek:

bedrijfsmiddelen
andere goederen en diensten die nog in voorraad zijn per 1/1/2012 en die aangekocht zijn ten vroegste in 2009
toerekeningsmethode

Bijzondere gevallen:

gelijktijdige tussenkomst door meerdere gerechtsdeurwaarders
betekening van acten in een andere lidstaat
plaatsvervanging

Fisconetplus, Beslissing nr. E.T. 122.121 van 8 maart 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?