Administratie blijft btw-aftrek cateringkosten bij publicitair evenement weigeren

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Op 11 maart 2010 besliste het Hof van Cassatie dat een btw-plichtige wel degelijk de btw die hij heeft betaald op cateringkosten kan recupereren, wanneer deze kosten deel uitmaken van een publicitair evenement dat tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen. Het pleit leek hierbij beslecht in het voordeel van de btw-plichtige.
Maar anderhalf jaar na deze uitspraak beslist de btw-administratie dat zij het niet eens is met deze zienswijze. Volgens de administratie is en blijft de btw betaald over deze horecakosten (spijzen en dranken voor verbruik ter plaatse) niet aftrekbaar omwille van de aard van de kosten en doet het doel waarvoor de kosten worden gemaakt niet ter zake.
Let wel, het gaat ons inziens enkel om de kosten van maaltijden en dranken die als dienstprestatie worden beschouwd (12% voor de maaltijden, 21% voor de dranken). Wat niet wordt vermeld in de beslissing is dat de loutere levering van maaltijden door een cateringbedrijf (doorgaans 6%) en de aankopen van dranken, waar de leverancier geen bijkomende diensten verstrekt (zoals in hoofdzaak bediening), niet bedoeld zijn in artikel 45, § 3, 3° Wbtw. De btw geheven van dergelijke kosten moet dan ook aftrekbaar zijn indien deze kosten deel uitmaken van een dergelijk publicitair evenement, maar de btw geheven van de aankopen van geestrijke dranken zal dan volgens dezelfde redenering van de fiscus niet aftrekbaar zijn op basis van artikel 45, § 3, 2° Wbtw. Controleurs verwerpen regelmatig de btw-aftrek op kosten van de loutere levering van maaltijden, maar worden hierin door diverse rechtbanken tegengesproken.
We mogen dus verwachten dat btw-controleurs zich terug op deze kosten zullen focussen bij controles en de uitgeoefende btw-aftrek op deze kosten zullen verwerpen. De kans bestaat zelfs dat zij reeds gecontroleerde jaren opnieuw zullen bekijken wanneer de verjaring nog niet is ingetreden. Het wordt dan ook wachten op nieuwe Cassatierechtspraak om terug zekerheid te krijgen omtrent de btw-aftrek op dergelijke horecakosten.
 
Beslissing nr. ET 120.663 van 2 december 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?