Aanrekening organisatievergunning door KBWB aan wielerwedstrijdorganisator kan voorgeschoten som zijn

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het bedrag dat de Koninklijke Belgische Wielerbond aan de organisatoren van een wielerwedstrijd aanrekent voor het verkrijgen van een organisatievergunning, wordt als een voorschot aangemerkt in de zin van het artikel 28.5 van het Wbtw, in die mate waarin het een loutere doorrekening van kosten betreft die de organisator contractueel of op grond van een reglement rechtstreeks verschuldigd is.
 
In dat geval betaalt de KBWB in naam en voor rekening van de organisatoren.
Of aan voorgaande voorwaarden is voldaan kan slechts beoordeeld worden aan de hand van de reglementering ter zake en de eventuele contracten tussen de partijen. Ik zal mijn administratie de opdracht geven om na onderzoek van die gegevens een standpunt in te nemen.
 
Kamercommissie Financiën, 53339, Vraag 6286, Van Cauter, 22 november 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?