Aanpassingen forfait kappers 1ste kwartaal 2021

Gepubliceerd op 16 april 2021

In het kader van de overheidsmaatregelen in de strijd tegen de coronacrisis laat de fiscus weten de btw-forfait voor kappers voor het eerste kwartaal 2021 bij te sturen.
Verlaging forfait 4de kwartaal 2020
Voor kappers wordt de omzet van de patroon onder de forfaitaire regeling berekend op basis van een typeprijs die wordt vermenigvuldigd met een forfaitair vastgesteld aantal typediensten. Voor de btw-aangifte over het derde kwartaal 2020 wordt dat aantal typediensten als volgt verminderd:

heren:                 407 in plaats van 1140;
dames:               190 in plaats van 534.

Omzetverhoging 2020
Op onze vraag bevestigt de fiscus ook nog dat het belastbaar bedrag van het jaar 2020 niet moet worden verhoogd als bij de uitvoering van de prestaties gebruik is gemaakt van shampoos en producten die onderworpen zijn aan het tarief van 21% en waarvan de werkelijke aankoopprijs hoger is dan:

voor herenkapsalons: 4 % van de ontvangsten;
voor dameskapsalons: 11 % van de ontvangsten;
voor gemengde kapsalons:

4 % op het bedrag van de ontvangsten van het herengedeelte;
11 % op het bedrag van de ontvangsten van het damesgedeelte.

Btw-plichtigen die deze omzetverhoging toch hebben doorgevoerd in hun btw-aangifte van het vierde kwartaal 2020 kunnen ofwel een verbeterende aangifte indienen of de over die meeromzet aangegeven btw opnemen in het rooster 62 van hun btw-aangifte van het eerste kwartaal 2021.

FOD Financiën, 1 april 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?