Aangifte nieuwbouwwaarde moet niet meer ingediend worden vanaf 20 augustus 2018

Gepubliceerd op 20 augustus 2018

De wet diverse bepalingen inzake btw van 30 juli 2018 (B.S. dd. 10.08.2018) wijzigde onder meer de regels inzake de verplichtingen voor bouwheren die een nieuwe woning hebben opgericht.
Bij de oprichting van een nieuw gebouw moet niet langer de gekende aangifte nieuwbouwwaarde ingediend worden, samen met de daarop betrekking hebbende bijlagen, zoals de plans​, bestekken, facturen, … Deze aangifte moest onder de oude regeling ingediend worden binnen de drie maanden na de betekening van het kadastraal inkomen.
Die aangifte en haar bijlagen worden vervangen door de indiening van enkel een eenvoudige lijst van gegevens met betrekking tot het opgerichte gebouw via een standaardformulier waarvan het model en de indieningsmodaliteiten worden bepaald door de Koning, zonder dat alle voormelde ondersteunende documenten moeten worden meegestuurd. Deze stukken moet de bouwheer wel bewaren gedurende vijf jaar vanaf de betekening van het kadastraal inkomen en voorleggen op vraag van de fiscus.
In een persbericht laat de fiscus weten dat voor de nieuwbouwprojecten waarvoor de voormelde termijn van drie maanden voor de indiening van de aangifte nieuwbouwwaarde nog niet is verstreken op 20 augustus, deze aangifte niet meer moet worden ingediend. De betrokken bouwheren moeten wachten tot ze van de fiscus het nog vast te leggen formulier toegezonden krijgen. Vanaf dat moment beschikt de bouwheer opnieuw over drie maanden om het formulier ingevuld terug te bezorgen.
​Deze nieuwe procedure wijzigt niets aan de bewijsmiddelen of de controle van de bouwwaarde voor btw. De fiscus blijft daarvoor  dezelfde werkwijze handhaven.
De fiscus zal na indiening van het nog vast te leggen formulier alleen verdere vragen stellen en verantwoordingsstukken opvragen voor die bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte inlichtingen en andere informatie waarover hij beschikt, een nader onderzoek nodig blijkt.

Fod Financiën, nieuwsbericht, 20 augustus 2018 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?